अमरावती महानगरपालिका, अमरावती
मालमत्ता कर मोजणी प्रणाली

महत्वाच्या सुचना
  • अमरावती महानगरपालिका, अमरावती यांचे अधिकृत मालमत्ता कर मोजणी प्रणाली वेबपोर्टल आपले स्वागत आहे.

  • सदर प्रणाली हि अंदाजित कर मोजणी साठी बनविण्यात आली असून प्रत्यक्ष कर आकारणी मध्ये फरक असू शकतो.

  • कर मोजणी साठी नोंदणी करून प्रवेश मिळवावा.

नोंदणी